Хирургия

Зъболекар и орален хирург

Д-р Явор Яромиров специализира “Орална хирургия” от 2009 до 2012 год. във Факултета по дентална медицина към Медицински университет-София, под ръководството на доц. д-р. Ходор Факих. Член е на Асоциацията на оралните и лицево-челюстни хирурзи в България. Посещава курсове за усъвършенстване, обучения и семинари при водещи имена и фирми в сферата на оралната и лицево-челюстна хирургия като Straumann, Zimmer, МiS. С близо петнадесетгодишен опит като лекар по дентална медицина и орален хирург, професионалните интереси и работата на д-р Яромиров са насочени предимно към денталната имплантология, операции на челюстните кости, синус лифтинг и костни присадки.

Call Now Button